Przejdź do treści

Dom Pomocy Społecznej współrealizuje projekt…

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kietrzu ul. Raciborska 81 48-130 Kietrz współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Łączna wartość grantu wynosi 18 616,22 zł

ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu

ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu

Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek pracujących tylko w DPS.

Dodatki do wynagrodzenia przeznaczone są dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia Covid-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy – DPS.

Skip to content