Przejdź do treści

Informacja

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi działa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego nr 13/2009, PS.III.SM.9013-5/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.

 Dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,  prowadzony jest na  zlecenie Powiatu Głubczyckiego .  Zleceniodawca, Powiat Głubczycki  przyznaje środki finansowe na działalność bieżącą Domu  w formie dotacji.

Dotacja na rok 2021 wynosi 1 231 200,00  zł

Skip to content