Przejdź do treści

Informacja o dofinansowaniu na 2024r.

„Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi działa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego nr 13/2009, PS.III.SM.9013-5/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.

Dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,  prowadzony jest na  zlecenie Powiatu Głubczyckiego .  Zleceniodawca, Powiat Głubczycki  przyznaje środki finansowe na działalność bieżącą Domu  w formie dotacji.

Dotacja na rok 2024 wynosi 1 386 000zł”

Skip to content